Železobetonové podlahy

Betonové podlahy s výztuží jsou starší alternativou k provedení drátkobetonových podlah. Jako výztuž betonové desky se používá jednoduchá nebo dvojitá kari síť. Průměr drátu a velikost oka se navrhne vzhledem k statickému výpočtu zatížení podlahy. Při použití jednoduché sítě vychází podlaha podobně jako drátkobetonová, ale má "lehce horší" parametry. Při použití dvojité sítě má podlaha shodné (záleží na mm. drátků a síle sítě) parametry jako podlaha drátkobetonová. Cenu lehce prodražuje pokládka sítě.

V současnosti nejčastěji výztuž používáme u monolitických konstrukcí (stropy, základové desky) popřípadě v kombinaci s drátky na obvzláště zatížená místa podlah (vjezdy, základy zařízení). 

V 1 dni jsme schopni položit až 1500 m² železobetonové podlahy. Statickým výpočtem dle požadavaného zatížení a pevnosti podkladu jsme schopni spočítat sílu betonové vrstvy a potřebné množství a druh výztuže.

ŽB podlahu doporučujeme opatřit vsypem, stěrkou či nátěrem.