Vyrovnávací cementové potěry 

Materiály pro vyrovnání starých či nových podlah (beton, keramika). V občanské výstavbě mohou sloužit jako podklad pro konečnou povrchovou úpravu. Díky vlastnostem (nasákavost, obrus, barva) nejsou vhodné jako finální vrstva. Pomocí různých typů potěrů můžeme vyrovnávat buď malé nerovnosti (1- 5 mm) nebo i velké (až 50 mm). K dispozici máme i speciální potěry pro podlahové topení, rychleschnoucí či s rozptýlenou výztuží.

Nejčastější pracovní postup:

- broušení, tryskání povrchu - odsátí nečistot

- penetrace podkladu (snížíme nasákavost, zvýšíme pevnost, v případě potřeby v podkladu uzavřeme mastnoty či chemické znečištění, zvýšíme přilnavost). Po penetraci obvykle následuje technologická přestávka 24 hodin. Penetrace se v případě velmi nasákavého povrchu aplikuje 2x - 3x

- pokládka potěru (výkon až 1000 m² / den)

- povrch můžeme opatřit nátěrem pro snížení nasákavosti atd.

- po 7 dnech je podlaha hotova

Obvyklé parametry výsledné podlahy:

pochůznost 1 - 3 hodiny

aplikace další vrstev od 24 hodin

pokládka finální vrstvy po 7 dnech

pevnost v tlaku 30 Mpa