Průmyslové podlahy

Průmyslové betonové podlahy se zhotovují tam, kde jsou kladeny nároky na mechanickou odolnost, rychlost provedení a přiměřenou cenu. Doporučeny jsou pro sklady, výroby a provozy bez chemického zatížení povrchu, suché provozy, výrobní haly se zvýšeným nárokem na odolnost vůči obrusu a tlaku, autoservisy, garáže, garážová stání apod. 

Pro zvýšení mechanické odolnosti se na povrch aplikuje vsyp, který odolnost výrazně zlepší. 

Podle druhu zatížení se volí typ vsypu.

Námi prováděné práce:

- návrh tloušťky podlahy a množství výztuže vzhledem k statickému či dynamickému zatížení           (ověřeno výpočtem statika)

- návrh úpravy povrchu dle použití (vsyp, epoxidový nátěr, stěrka)

- provedení hydroizolací

- kompletní zhotovení podlahy (obvodová dilatace, ukládka betonu, leštění, zhotovení dilatačních spár)

- tmelení spár, broušení