Drátkobetonové podlahy bez vsypu

Drátkobetonové podlahy bez vsypu se používají jako podkladní vrstva pro další povrchovou úpravu. Povrch betonu je nasákavý, prašný a s minimální chemickou odolností. Povrch je nutno ošetřit nátěrem, epoxidovou či cementovou stěrkou či vsypem. Popřípadě jej použít pod dlažbu či jiný finální povrch.

Postup pokládky:

  • Na pevný a soudržný podklad (tlaková zkouška, zkouška zhutnění) se umístí buď jen separační popřípadě hydroizolační (PE folie + krycí geotextílie) folie. Kraje stěn a sloupy se obloží dilatačním páskem - mirelon 5 mm.
  • Do betonové směsi se na stavbě (či v betonárně) přidá spočítané množství rozptýlené výztuže. Následně probíhá ukládka směsi a její hutnění vibračními lištami a hladičkami. Probíhá stálá kontrola výšky betonu.
  • Po zavadnutí směsi dochází ke strojnímu hlazení a ošetření povlakem proti neřízenému vysychání.
  • 1-2 dny po betonáži dojde k prořezání dilatačních spár (cca v rastru 6x6 m, ořezání sloupů a zůžení) a jejich vyplnění gumovým provazcem.