Polymermalta

Polymermalta je fakticky to stejné jako plastbeton jen poměr epoxidu a písku je nižší a tím je ještě zaručena tekutost směsi. 

Používá se na vysprávku těžce namáhaných míst, vyrovnání velkých vrstev a při obrovském mechanickém, tepelném či chemickém zatížení.


Více zde: https://www.floormat.cz/polymermalta/