Plastbeton

Plastbeton je vysocepevná a odolná směs epoxidu jako pojiva a křemenného písku jako plniva. Poměr se mění dle nároků od 1:5 až po 1:10. Používá se na vysprávku těžce namáhaných míst, vyrovnání velkých vrstev a při obrovském mechanickém, tepelném či chemickém zatížení.
Více zde: https://www.floormat.cz/plastbeton/