Polymermalta

 

Polymermalta je fakticky to stejné jako plastbeton jen poměr epoxidu a písku je nižší a tím je ještě zaručena tekutost směsi. Používá se na vysprávku těžce namáhaných míst, vyrovnání velkých vrstvet a při obrovském mechanickém, tepelném či chemickém zatížení.