Průmyslové potěry

 

V současné době progresivní způsob zpracování povrchu betonových podlah, který spočívá v nanesení reletivně slabé vrstvy (4 - 15 mm) vysoce kvalitního samonivelačního porěru na povrch vyzrálé, staticky a dynamicky stabilní betonové desky. Výsledkem je barevně jednotný povrch s vysokou mírou rovinatosti a odolností především proti valivému zatížení. Systém je velmi vhodný jak pro novostavby tak pro rekontrukce již nevyhovujících podlahových ploch. Vhodné jako finální vrstva i pro těžký provoz. Obvyklá síla vrstvy je 5 - 15 mm. V případě větších nerovností je lepší nerovnosti vyrovnat levnější stěrkou a na ni teprve aplikovat finální - pevnou (drahou) stěrku dle požadavku.

 

Nejčastější pracovní postup:

- broušení, tryskání povrchu - odsátí nečistot

- penetrace podkladu (snížíme nasákavost, zvýšíme pevnost, v případě potřeby v podkladu uzavřeme mastnoty či chemické znečištění, zvýšíme přilnavost). Po penetraci obvykle následuje technologická přestávka 24 hodin. Penetrace se v případě velmi nasákavého povrchu aplikuje 2x - 3x

- pokládka potěru (výkon až 1000 m2 / den)

- povrch můžeme opatřit nátěrem pro snížení nasákavosti atd.

- po 7 dnech je podlaha hotova

 

Obvyklé parametry výsledné podlahy:

pochůznost 1 - 3 hodiny

aplikace další vrstevod 24 hodin

pokládka finální vrstvy po 7 dnech

pevnost v tlaku min. 40 Mpa