Drátkobetonové podlahy

 

       Betonové podlahy s rozptýlenou výztuží jsou v součastnosti nejpoužívanější a většinou také nejlevnější. Výhodou je hlavně rychlost pokládky.

       V 1 dni jsme schopni položit až 3000 m2 drátkobetonové podlahy (odpadá zdlouhavá montáž kari sítí).

       Statickým výpočtem dle požadavaného zatížení a pevnosti podkladu jsme schopni spočítat sílu betonové vrstvy a potřebné množství drátků. Na běžné zatížení (parkoviště, lehká výroba, lehké sklady) většinou postačuje vrstva 15 cm vyztužena 20 kg/m3 drátků. Množství drátků nelze zvyšovat do nekonečna. Při množství nad 40 kg/m3 nastávají problémy s čerpáním betonu a dostatečným rozmícháním výztuže. V těchto případech doporučujeme výztuž kari sítí popřípadě kombinace sítě a drátků.

      Drátkobetonovou podlahu doporučujeme opatřit vsypem, stěrkou či nátěrem.